Geneng

No Nama KK Nama Status Umur Klmn K/TK Dusun RT
1 ANANG CAHYONO NGATINI I 32 P Geneng 01
2 ANANG CAHYONO FANNY OKTA A 7 P Geneng 01
3 ANANG CAHYONO MARTO PAWIRO, NY OT 79 P Geneng 01
4 JOYO UTOMO, NY JOYO UTOMO, NY KK 69 P Janda Geneng 01
5 JOYO UTOMO, NY ARI WIDODO A 19 L Geneng 01
6 MINTO U / PAIMIN MINTO U / PAIMIN KK 64 L Kawin Geneng 01
7 MINTO U / PAIMIN PARJIYEM I 57 P Geneng 01
8 MINTO U / PAIMIN SUPARNI A 27 P Geneng 01
9 MINTO U / PAIMIN SURADI A 20 L Geneng 01
10 MINTO U / PAIMIN SUPARMAN A 23 L Geneng 01
11 PAINO PAINO KK 37 L Kawin Geneng 01
12 PAINO DALYANTI I 35 P Geneng 01
13 PAINO FERI AGUNG A 16 L Geneng 01
14 PAINO RIZKI W A 8 P Geneng 01
15 PAINO DANI A 7 P Geneng 01
16 NGADIMAN MUJILAH I 46 P Geneng 01
17 NGADIMAN EKO YULIA A 27 L Geneng 01
18 NGADIMAN CATUR A 16 L Geneng 01
19 NGADIMAN DUWI A 24 P Geneng 01
20 NGADIMAN TRINGSIH A 20 P Geneng 01
21 NGADIMAN NGADIMAN KK 50 L Kawin Geneng 01
22 SUDI WIYONO SUDI WIYONO KK 62 L Kawin Geneng 01
23 SUDI WIYONO SADIYEM I 50 P Geneng 01
24 SUDI WIYONO AGUS R A 28 L Geneng 01
25 BUDI SANTOSO BUDI SANTOSO KK 32 L Kawin Geneng 02
26 BUDI SANTOSO MARJIATI I 26 P Geneng 02
27 BUDI SANTOSO SHIVA S A 5 P Geneng 02
28 BUDI SANTOSO OXI KIRANA A 1 P Geneng 02
29 DARSO WIYONO DARSO WIYONO KK 58 L Kawin Geneng 02
30 DARSO WIYONO PRAPTIYAH I 39 P Geneng 02
31 DARSO WIYONO ALIP A 30 L Geneng 02
32 DARSO WIYONO SUPRIHATIN A 27 P Geneng 02
33 MUR RUBINEM MUR RUBINEM A 70 P Geneng 02
34 NY. PAWIRO NY. PAWIRO KK 73 P Janda Geneng 02
35 NY. SOMO PAWIRO NY. SOMO PAWIRO KK 68 P Janda Geneng 02
36 NY. SOMO PAWIRO PARIMAN I 32 P Geneng 02
37 DARNI DARNI I 58 P Geneng 02
38 DARNI YATINI A 26 P Geneng 02
39 REJO UTOMO REJO UTOMO KK 84 L Duda Geneng 02
40 REJO UTOMO DANURI A 36 L Geneng 02
41 SARJIMAN SARJIMAN KK 45 L Kawin Geneng 02
42 SARJIMAN TUMINEM I 45 P Geneng 02
43 SARJIMAN RANDY A 9 L Geneng 02
44 SLAMET SLAMET KK 39 L Kawin Geneng 02
45 SLAMET JUWARIYAH I 39 P Geneng 02
46 SLAMET ERNA N A 17 P Geneng 02
47 SLAMET CANDRA A 11 L Geneng 02
48 SUPARDI SUPARDI KK 27 L Belum Kawi Geneng 02
49 SUPARDI HARIYADI SDR 16 L Geneng 02
50 DALIMIN DALIMIN KK 50 L Kawin Geneng 03
51 DALIMIN ENDANG I 47 P Geneng 03
52 DALIMIN EKO A 23 L Geneng 03
53 DALIMIN ANTARI A 22 P Geneng 03
54 DALIMIN TANTRI A 19 P Geneng 03
55 ARIF BUDIONO RARA L A 1 P Geneng 03
56 ARIF BUDIONO ARIF BUDIONO KK 22 L Kawin Geneng 03
57 ARIF BUDIONO HESTI I 20 P Geneng 03
58 ARIS SUPOMO ARIS SUPOMO KK 35 L Kawin Geneng 03
59 ARIS SUPOMO SATIANI I 33 P Geneng 03
60 ARIS SUPOMO SYEHLIN A 11 P Geneng 03
61 ARIS SUPOMO RISHQ A 1 P Geneng 03
62 IMO REJO IMO REJO KK 75 P Janda Geneng 03
63 KARYO SETIKO KARYO SETIKO KK 90 L Kawin Geneng 03
64 KARYO SETIKO NY. KARIYO I 86 P Geneng 03
65 KARYO SETIKO JUMINEM A 57 P Geneng 03
66 NGADIONO NGADIONO KK 39 L Kawin Geneng 03
67 NGADIONO SLMAET S I 27 P Geneng 03
68 NGADIONO GALANG A 7 L Geneng 03
69 NGADIONO PRADITA A 4 P Geneng 03
70 PARJONO PARJONO KK 35 L Kawin Geneng 03
71 PARJONO SARTINEM I 30 P Geneng 03
72 PARJONO IRFAN H A 9 L Geneng 03
73 PARJONO ALVIN A 4 L Geneng 03
74 RAMIYADI RAMIYADI KK 45 L Kawin Geneng 03
75 RAMIYADI WARIYEM I 44 P Geneng 03
76 RAMIYADI PUPUT L A 17 P Geneng 03
77 RAMIYADI DARSIH A 16 P Geneng 03
78 RAMIYADI TRI GUNTORO A 12 L Geneng 03
79 REJO UTOMO REJO UTOMO, NY I 63 P Geneng 03
80 SARTO PAWIRO SARTO PAWIRO KK 59 L Kawin Geneng 03
81 SARTO PAWIRO NY. RUGI I 62 P Geneng 03
82 SARTO PAWIRO SARTINAH A 25 P Geneng 03
83 SUKATNO SUKATNO KK 37 L Kawin Geneng 03
84 SUKATNO KRITIYAH I 31 P Geneng 03
85 SUKATNO ADILA E.S A 6 P Geneng 03
86 SUKATNO NY. IMO D OT 87 P Geneng 03
87 SUPARDI SUPARDI KK 48 L Kawin Geneng 03
88 SUPARDI SUPARTI I 42 P Geneng 03
89 SUPARDI HELMI A 5 L Geneng 03
90 WALIJAN WALIJAN KK 42 L Kawin Geneng 03
91 WALIJAN KASIYEM I 34 P Geneng 03
92 WALIJAN NUR SUSANTO A 14 L Geneng 03
93 WALIJAN DWI SETIANA A 5 P Geneng 03
94 WARDI UTOMO NY. WARDI UTOMO I 69 P Geneng 03
95 WARDI UTOMO WARDI UTOMO KK 69 L Kawin Geneng 03
96 MARTO WIYONO MARTO WIYONO KK L Kawin Geneng 04
97 MARTO WIYONO SAMINEM I 57 P Geneng 04
98 NUGROHO NUGROHO KK 31 L Kawin Geneng 04
99 NUGROHO RISMAWATI I 30 P Geneng 04
100 NUGROHO NURUL E A 9 P Geneng 04
101 NUGROHO DIAN S A 8 L Geneng 04
102 NY. SISWO P NY. SISWO P KK 80 P Janda Geneng 04
103 NY. SISWO P SUYATNO A 57 L Geneng 04
104 PONIDI PONIDI KK 47 L Kawin Geneng 04
105 PONIDI YATMI I 42 P Geneng 04
106 PONIDI LASTRI A 21 P Geneng 04
107 PONIDI SRI W A 21 P Geneng 04
108 PONIDI TRI UTAMI A 7 P Geneng 04
109 SAMIDI SAMIDI KK 50 L Kawin Geneng 04
110 SAMIDI RUKIYAH I 50 P Geneng 04
111 SAMIDI EKO D A 23 L Geneng 04
112 SAMIDI DWI YULIANTO A 17 L Geneng 04
113 SASTRO SUDARMO SASTRO SUDARMO KK 69 L Kawin Geneng 04
114 SASTRO SUDARMO WIYONO A 29 L Geneng 04
115 SASTRO SUDARMO WIJIYANTO A 23 L Geneng 04
116 SASTRO SUDARMO WINARSIH A 21 P Geneng 04
117 SASTRO SUDARMO WINARNI A 37 P Geneng 04
118 SASTRO SUDARMO WIWIT A L 5 P Geneng 04
119 SOATMO SOATMO KK 77 L Kawin Geneng 04
120 SOATMO NY. SOATMO I 75 P Geneng 04
121 SUDARJO SUDARJO KK 42 L Kawin Geneng 2
122 SUDARJO KARJINEM I 53 P Geneng 2
123 SUDARJO VIVIN A 24 P Geneng 2
124 SUDARJO LULUK A 13 P Geneng 2
125 SUDARJO FAIS A 4 L Geneng 04
126 SUPARYANTO WURI I 21 P Geneng 04
127 SUPARYANTO SUPARYANTO KK 27 L Kawin Geneng 04
128 SUPARYANTO ADNAN A 4 L Geneng 04
129 SUPARYANTO IKHSAN NUDIN NURI A 4 BL Geneng 04
130 BOWO SUPARMAN BOWO SUPARMAN KK 30 L Kawin Geneng 05
131 BOWO SUPARMAN YULIANTI I 30 P Geneng 05
132 BOWO SUPARMAN TAMI HERAWAN A 6 L Geneng 05
133 BOWO SUPARMAN INDRA S A 2 Geneng 05
134 DWI ANDRIYANTO DWI ANDRIYANTO KK 28 L Kawin Geneng 05
135 DWI ANDRIYANTO IMA RANTUTI I 28 P Geneng 05
136 DWI ANDRIYANTO CINTY A 9 P Geneng 05
137 DWI ANDRIYANTO GADA DUTA NAGARI A 2 L Geneng 05
138 DWI ANDRIYANTO FITER GUNTUR L A 1 Geneng 05
139 ENDRO, NY ENDRO, NY KK 49 P Janda Geneng 05
140 ENDRO, NY IBNU SUYONO A 30 L Geneng 05
141 ENDRO, NY NOORYADI A 26 L Geneng 05
142 ENDRO, NY PUJI RAHAYU A 23 P Geneng 05
143 ENDRO, NY SADAT A 18 L Geneng 05
144 ENDRO, NY YUNITA A 7 P Geneng 05
145 ENDRO, NY PABRI PAMUNGKAS A 11 P Geneng 05
146 KARDI SUWIRYO KARDI SUWIRYO KK 74 L Kawin Geneng 05
147 KARDI SUWIRYO SURATINEM I 69 P Geneng 05
148 LILIK MURIDIYANTO LILIK MURIDIYANTO KK 33 L Kawin Geneng 05
149 LILIK MURIDIYANTO SARJIATI I 33 P Geneng 05
150 LILIK MURIDIYANTO VERDITA A 8 P Geneng 05
151 LILIK MURIDIYANTO FERLIKA A 5 P Geneng 05
152 WATINI WATINI A 41 P Geneng 05
153 WATINI SUNARTI A 26 P Geneng 05
154 WATINI MUDI PAWIRO KK 61 P Janda Geneng 05
155 WATINI MURYANI A 32 P Geneng 05
156 MUJARI MUJARI KK 57 L Kawin Geneng 05
157 MUJARI SUMIYEM I 52 P Geneng 05
158 MUJARI INDRI A 19 P Geneng 05
159 MUJARI WIWIK A A 16 P Geneng 05
160 PURWANTO PURWANTO KK 48 L Kawin Geneng 05
161 PURWANTO MARYATI I 48 P Geneng 05
162 PURWANTO ARAFIK A 13 L Geneng 05
163 PURWANTO AMIYATI A 10 P Geneng 05
164 RAMIYO RAMIYO KK 38 L Kawin Geneng 05
165 RAMIYO NESTRI A I 37 P Geneng 05
166 RAMIYO MERLITA A 12 P Geneng 05
167 RAMIYO DIMAS AJI A 10 L Geneng 05
168 RAMIYO KRISNA A 9 L Geneng 05
169 RAMIYO MIRANDA A 1 P Geneng 05
170 RAMIYO BIMO A 3 L Geneng 05
171 SALIMAN SALIMAN KK 51 L Kawin Geneng 05
172 SALIMAN DAKIRAH I 55 P Geneng 05
173 SALIMAN NARYO A 20 L Geneng 05
174 SALIMAN SRI SUWARNI A 19 P Geneng 05
175 SAMBUDI SAMBUDI KK 68 L Kawin Geneng 05
176 SAMBUDI TUGIYEM I 64 P Geneng 05
177 SAMBUDI RUSMIYATI A 29 P Geneng 05
178 SAMBUDI KASAN TEJO OT 72 L Geneng 05
179 SAMIJO SAMIJO KK 49 L Kawin Geneng 05
180 SAMIJO JUWANTI I 43 P Geneng 05
181 SAMIJO KUSHARWADI A 28 L Geneng 05
182 SAMIJO IWAN SANTOSA A 26 L Geneng 05
183 SAMIJO TRI SUDI P A 18 L Geneng 05
184 SAMIJO ARES W A 21 L Geneng 05
185 SAMIJO ISTRI A 13 P Geneng 05
186 SAMIJO HENI WINE A 10 P Geneng 05
187 SAPTO RAHARJO SAPTO RAHARJO KK 35 L Kawin Geneng 05
188 SAPTO RAHARJO SUJILAH I 31 P Geneng 05
189 SAPTO RAHARJO RAHARFIAH A 10 L Geneng 05
190 SAPTO RAHARJO ERI QODIATI A 9 L Geneng 05
191 SAPTO RAHARJO DAVAS W A 6 P Geneng 05
192 SAPTO RAHARJO NUGROHO SDR 21 L Geneng 05
193 SURATIJO SURATIJO KK 44 L Kawin Geneng 05
194 SURATIJO SUPRIHATIN I 41 P Geneng 05
195 SURATIJO LASTEN A 19 P Geneng 05
196 SURATIJO ERIKA A 17 P Geneng 05
197 SURATIJO JONDAN ARIFIN A 16 Geneng 05
198 SURAWAN SURAWAN KK 29 L Kawin Geneng 05
199 SURAWAN RISMIYATI I 27 P Geneng 05
200 SURAWAN YAUNRIKE A 6 P Geneng 05
201 SURAWAN AHMA A 3 P Geneng 05
202 SURAWAN AHMAD A 1 L Geneng 05
203 WIDO TRI ATMOJO WIDO TRI ATMOJO KK 40 L Kawin Geneng 05
204 WIDO TRI ATMOJO YANUAR A 12 P Geneng 05
205 WIDO TRI ATMOJO HANIFA A 7 P Geneng 05
206 WIDO TRI ATMOJO MUJIRAH I 40 P Geneng 05
207 WIDO TRI ATMOJO AMI A 4 P Geneng 05
208 RABIMAN RABIMAN KK 55 L Kawin Geneng 06
209 RABIMAN RUSMINAH I 46 P Geneng 06
210 RABIMAN HERU S A 24 P Geneng 06
211 RABIMAN HERMAWAN A 21 L Geneng 06
212 RABIMAN ARI NUR A 19 L Geneng 06
213 RABIMAN YANI A 11 P Geneng 06
214 HARDIMAN HARDIMAN KK 39 L Kawin Geneng 06
215 HARDIMAN RAJIYEM I 36 P Geneng 06
216 HARDIMAN ALNA H A 26 P Geneng 06
217 MUGI SUMANTO MUGI SUMANTO KK 61 L Kawin Geneng 06
218 MUGI SUMANTO WAGIRAH I 50 P Geneng 06
219 MUGI SUMANTO ARIF SANTOSO A 24 L Geneng 06
220 MUGI SUMANTO NUR KHASAN A 22 P Geneng 06
221 MUGI SUMANTO ASEP A 14 L Geneng 06
222 NANANG WIJOYO NUR K I 26 P Geneng 06
223 NANANG WIJOYO HENDI A 7 L Geneng 06
224 NANANG WIJOYO NANANG WIJOYO KK 28 L Kawin Geneng 06
225 NGADIMAN NGADIMAN KK 35 L Kawin Geneng 06
226 NGADIMAN BARIYAH I 27 P Geneng 06
227 NGADIMAN DYAH AYU A 10 P Geneng 06
228 NGADIMAN WISNU A 6 L Geneng 06
229 NGADIMAN NY. MARTO OT 72 P Geneng 06
230 NGATIJO NGATIJO KK 55 L Duda Geneng 06
231 NGATIJO MARYATI L 30 P Geneng 06
232 NGATIJO NY. KARTO OT 80 P Geneng 06
233 PARJIMAN B PARJIMAN B KK 40 L Kawin Geneng 06
234 PARJIMAN B MARTINEM I 36 P Geneng 06
235 PARJIMAN B YUDI P A 8 L Geneng 06
236 PARJIMAN B OKY H A 4 L Geneng 06
237 SAMIJAN SAMIJAN KK 44 L Kawin Geneng 06
238 SAMIJAN MARSODAH I 45 P Geneng 06
239 SAMIJAN RAHMAD A 18 L Geneng 06
240 SAMIJAN AMIN A 14 P Geneng 06
241 SAMIJAN AHMAD SDR 37 L Geneng 06
242 SATIRAN SATIRAN KK 37 L Kawin Geneng 06
243 SATIRAN NUR W I 36 P Geneng 06
244 SATIRAN ANANDA A 6 P Geneng 06
245 SATIRAN KEVIN A 2 L Geneng 06
246 SATIRAN NY. KARYO OT 90 P Geneng 06
247 SISWO W SISWO W KK 62 L Kawin Geneng 06
248 SISWO W WAGIYEM I 62 P Geneng 06
249 SUPARDJI SUPARDJI KK 45 L Kawin Geneng 06
250 SUPARDJI MARSITI I 35 P Geneng 06
251 SUPARDJI KELIK A 9 L Geneng 06
252 SUPARDJI RISKI A 6 P Geneng 06
253 TUMIJO TUMIJO KK 44 L Kawin Geneng 06
254 TUMIJO SURATMIYATI I 42 P Geneng 06
255 TUMIJO SULISTYANTO A 13 L Geneng 06
256 TUMIJO ERVIN A 2 P Geneng 06
257 DALIJO DALIJO KK 38 L Kawin Geneng 07
258 DALIJO SUHANDIYAH I 36 P Geneng 07
259 DALIJO RICO A 5 L Geneng 07
260 DALIJO JOKO A 3 L Geneng 07
261 DALIMIN DALIMIN DALIMIN DALIMIN KK 35 L Kawin Geneng 07
262 DALIMIN DALIMIN WALJINAH I 34 P Geneng 07
263 DALIMIN DALIMIN FERDIYANTI A 7 P Geneng 07
264 NY. AMAT NY. AMAT KK 58 P Janda Geneng 07
265 NY. AMAT PAIJO A 25 L Geneng 07
266 NY. AMAT NGATIJEM A 22 P Geneng 07
267 NY. AMAT TUMIJO A 17 L Geneng 07
268 PARDIMAN PARDIMAN KK 40 L Kawin Geneng 07
269 PARDIMAN PUGUH A 14 L Geneng 07
270 PARDIMAN EKO P A 16 L Geneng 07
271 PARDIMAN KASTRIYANTI I 35 P Geneng 07
272 PRAMUJI / SARWIJI PRAMUJI / SARWIJI KK 49 L Kawin Geneng 07
273 PRAMUJI / SARWIJI RUKIDAH I 50 P Geneng 07
274 PRAMUJI / SARWIJI RIYANTO A 31 L Geneng 07
275 PRAMUJI / SARWIJI INDARTO A 29 L Geneng 07
276 PRAMUJI / SARWIJI JOKO TRIYONO A 21 L Geneng 07
277 SARWOKO SARWOKO KK 33 L Kawin Geneng 07
278 SARWOKO WAKINAH I 33 P Geneng 07
279 SARWOKO ADWI A 8 L Geneng 07
280 SARWOKO NUFIKHA A 5 P Geneng 07
281 SARWOKO ADNAN A 2 L Geneng 07
282 SLAMET R SLAMET R KK 34 L Duda Geneng 07
283 SLAMET R VIRGIAWAN A 12 L Geneng 07
284 PARIJO PARIJO KK 33 Geneng 07
285 PARIJO ANI DWI HARTATI I 32 Geneng 07
286 PARIJO RISTA NANDA P. A 6 Geneng 07
287 MURYADI MURYADI KK L KAWIN Geneng 01
288 MURYADI WIDIYATI I P Geneng 01
289 MURYADI DIEGO ROD R A L Geneng 01
290 BARYADI BARYADI KK 35 L KAWIN Geneng 02
291 BARYADI SUMARSIH I 35 P Geneng 02
292 BARYADI ANGGA RIYANTO A 14 L Geneng 02
293 BARYADI ANGGITA M A 9 P Geneng 02
294 BARYADI ARVINA TRI WAHYUNI A 4BL Geneng 02
295 MUJIONO MUJIONO KK L KAWIN Geneng 03
296 MUJIONO Ny.Mujiyono I P Geneng 03
297 PAINO PAINO KK L KAWIN Geneng 03
298 PAINO SURATMINI I P Geneng 03
299 PAINO PUTRI NUR A P Geneng 03
300 PAINO SUSANTO A L Geneng 03
301 PAINO A P Geneng 03
302 PAINO KLIYEM OT P Geneng 03
303 KISWANTO KISWANTO KK L KAWIN Geneng 03
304 KISWANTO SARJIYAH I P Geneng 03
305 KISWANTO MELAN A P Geneng 03
306 KISWANTO ALDIRA A L Geneng 03
307 MUJIONO MUJIONO KK 36 Geneng
308 MUJIONO FITRI YULIANA I 29 Geneng
309 MUJIONO ADITYA A 2 Geneng
310 KASNO REJO KASNO REJO KK 73 Geneng
311 KASNO REJO SAMIRAH I 73 Geneng
312 KASNO REJO TRI ISTI WAHYUNING SDR 26 Geneng
313 JUMAKIR JUMAKIR KK 32 Geneng
314 JUMAKIR SURYANI I 27 Geneng
315 JUMAKIR JIHAN DELVIA ANJANI A 5 Geneng
316 SAMIJAN SAMIJAN KK 46 Geneng
317 SAMIJAN PONIRAH I 42 Geneng
318 SAMIJAN DADAN A 15 Geneng
319 SAMIJAN WAYAN A 9 Geneng
320 PAWIRO ATMOJO PAWIRO ADMOJO KK 65 Geneng
321 PAWIRO ATMOJO PRAYITNO A 36 Geneng
322 PAWIRO ATMOJO WIDARSIH A 32 Geneng
323 PONIJO PONIJO KK 51 Geneng
324 PONIJO AMINAH I 47 Geneng
325 PONIJO MUHAMAD AZIZ A 26 Geneng
326 SARDI WIYONO NY SARDI WIYONO NY KK 74 Geneng
327 SARDI WIYONO NY SAGIYEM A 34 Geneng
328 KARTO DIMEJO NY. KARTO DIMEJO NY. KK 75 Geneng
329 KARTO DIMEJO NY. WARJONO A 39 Geneng
330 KARTO DIMEJO NY. WARTONO A 35 Geneng
331 KARTO DIMEJO NY. YATINO A 34 Geneng
332 AJAM HERMANTO AJAM HERMANTO KK 39 Geneng
333 AJAM HERMANTO DIAN TAMIASIH I 25 Geneng
334 AJAM HERMANTO RISKI ROMADHAN A 4 Geneng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *